Każdy koncern motoryzacyjny, ma jasno określoną strategię rozwoju i działania

158Każdy koncern motoryzacyjny, ma jasno określoną strategię rozwoju oraz swoistego działania, niekiedy bardzo zbliżoną do konkurencji, choć akurat w tym aspekcie zapewne widoczne będą pewne różnice. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, iż najważniejszą kwestią jest zagwarantowanie takiej ogromnej niekiedy wręcz międzynarodowej firmie, odpowiednich warunków do działania i jednocześnie rozwoju. Migracja na nowe rynki zbytu czy zdobywanie tych jeszcze nieodkrytych, to cel większość firm motoryzacyjnych bez względu na dotychczasowy lub aktualny zakres działania. Notowanie coraz lepszych wyników finansowych a także generowanie zysków to kwestia drugorzędna, choć niejednokrotnie z niewiadomych powodów stawiana na pierwszym miejscu. Wbrew temu co się wydaje, najważniejsze dla koncernów motoryzacyjnych to określenie strategii długofalowej i na wiele lat, a nie spoczywanie na laurach oraz zadowolenie z tego co obecnie ma miejsce, sytuacja na rynkach motoryzacji niemal cały czas się zmienia.