Rynek motoryzacyjny możemy podzielić na kilka części

66Nasz rynek motoryzacyjny możemy podzielić na kilka części, oczywiście najczęściej obserwujemy tutaj działania powiązane ze świadczeniem usług lub aspektem czysto produkcyjnym. Pewnie, że ostatnie lata zapoczątkowały zakres adekwatnych zmian które de facto ukształtowały rynek motoryzacyjny na zupełnie innej niż dotychczas płaszczyźnie. Warto wspierać przemiany jakie w tym przypadku zachodzą oraz co za tym idzie dostrzec korzyści wynikające z tego tytułu, przy jednoczesnym rozwoju rynku na bardzo wielu co do tego płaszczyznach. Obecnie rynek motoryzacyjny sam w sobie generuje coraz większe potrzeby, jednocześnie wskazuje branży odpowiedni kierunek w którym powinna ona podążać. Nie od dziś rynek motoryzacyjny jest przedstawiany jako miejsce a raczej sektor usługowy oraz produkcyjny, jaki posiada pewne predyspozycje do rozwoju. Polski rynek motoryzacyjny już nie tylko doceniają sami kontrahenci, robią to raczej firmy które coraz częściej decydują się na powierzenie mu części zadań a nawet dokonują odpowiednich dla niego inwestycji.